O společnosti > Výzkum a vývoj > Integrace SHM metod
O společnosti

>> Integrace SHM metod

Degradace částí draku letounu je v letectví závažný problém, který má značný vliv na výši nákladůlightbox potřebných na udržení letadla ve stavu letové způsobilosti.

Společně s firmou Honeywell International s.r.o. jsme se zaměřili na výzkum a vývoj nových technologií pro monitorování, vyhodnocování a predikci stavu letecké konstrukce prostřednictvím SHM (Structure Health Monitoring) metod. Společnost Honeywell International s.r.o. je hlavním koordinátorem tohoto výzkumného projektu.

Výzkum je zaměřen na monitorování degradace drakových částí letounu v důsledku únavy materiálu a rozvoje koroze. Vyvíjená technologie umožní kontinuální či periodické monitorování obtížně přístupných kritických částí letecké konstrukce pomocí permanentně umístěných senzorů.

Vyvinutý SHM systém bude součástí vyššího informačního systému napojeného na logistický systém a systém plánování údržby, což umožní další zkrácení plánované údržby a optimalizaci využití celé flotily (u leteckých provozovatelů). Implementace této technologie povede k celkovému snížení nákladů na provoz letounu a zvýšení jeho provozní bezpečnosti.

Vývoj SHM metod a jejich integrace do údržbového systému letadla byly v prvním kroku řešeny v rámci projektu ENTIS podporovaného ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Na tento projekt navazuje připravovaný projekt SIGMA, jehož výsledkem bude již konkrétní aplikace metody monitorování.

 

lightbox