O společnosti > Výzkum a vývoj > Zvyšování životnosti draku
O společnosti

>> Zvyšování životnosti draku

U letounů, které jsou v současné době v provozu, je životnost konstrukce draku stanovena metodou SAFE-LIFE vycházející z experimentálního stanovení doby do poruchy konstrukce a výpočtu fixní bezpečné doby života s použitím bezpečnostních faktorů specifikovaných relevantními leteckými předpisy. To znamená, že doba provozu je omezena bezpečnou dobou života vyjádřenou konečným počtem letových hodin a/nebo startů. Během této doby nejsou připuštěny žádné únavové trhliny nebo poškození primární konstrukce draku a po této době jsou letouny bez ohledu na jejich reálný technický stav vyřazeny z provozu aniž by byla vyčerpána skutečná životnost jejich konstrukce. To se v konečném důsledku negativně projevuje na ekonomii jejich provozu.

Z tohoto důvodu usilujeme o zvýšení životnosti draku našich letounů využitím filozofie DAMAGE TOLERANCE a přechodem na systém údržby letounů dle stavu.

Tato výzkumná činnost probíhala v rámci projektu FR-TI1/475 ADATO - Zvýšení životnosti draku malého dopravního letounu filozofií Damage Tolerance, který byl podporován ze státních prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a byl ukončen 30.6.2013.

 

Pro účely zvyšování životnosti a sledování reálných provozních podmínek letounů v provozu byl vyvinut nový dvouparametrický registrační akcelerometr MUL1. Výrobcem přístroje je firma SPEEL Praha s.r.o., která realizovala ve spolupráci s Aircraft Industries, a.s. i jeho vývoj a zkoušky. Přístroj slouží k záznamu vertikálního násobku v těžišti letounu. Registrované parametry jsou: typ letounu, výrobní číslo letounu, poznávací značka letounu, počet letových hodin z letové fáze a počet přistání. Přístroj umožňuje kontinuální měření a záznam lokálních extrémů vertikálního násobku v těžišti letounu pro pozemní i letovou fázi. Pro komunikaci s přístrojem a pro stažení naměřených dat byl vyvinut software MUL1C, MUL1D, MUL1S. Popis přístroje a uvedených programů je v souboru „MUL1-WWW.pdf“. O vývoji a zkouškách MUL1 byl také vypracován a publikován článek v Leteckém zpravodaji č. 3/2013 (http://www.czaerospace.eu/). V rámci projektu byla vytvořena metodika pro zavedení systému schvalování náhrad a změn materiálů dílců primární konstrukce draku letounu s ohledem na pevnostní a na únavové průkazy tak, aby byla zachována požadovaná spolehlivost provozu a aby mohly být výsledky projektu ADATO využity pro zvyšování individuální životnosti letounů v provozu.