Výrobní kooperace > Výrobní a technologické možnosti > Povrchové úpravy hliníku
Výrobní kooperace

>> Povrchové úpravy hliníku

Počítačem řízená automatizovaná linka se záznamem procesu a archivací dat pro procesy:

 

Chromátování žluté Alumigold B

 

  • Tato povrchová úprava zaručuje korozní odolnost dílů v kombinaci s vynikajícími adhezními vlastnostmi takto ošetřeného povrchu pro aplikaci nátěrového systému popř. práškového lakování.
  • Využitelný vnitřní rozměr van: délka 5500 x hloubka 1900 x šířka 600 mm.


Chromátování bezbarvé Alodine 1500

 

  • Tato povrchová úprva zaručuje korozní ochranu hliníku a je vynikajícím pojivem pro průsvitné organické povrchy. Používá se v případě, že má být zachován charakteristický vzhled hliníku.
  • Využitelný vnitřní rozměr van: délka 1800 x hloubka 800 x šířka 700 mm.


Linka je doplněna o pracoviště korozní komory, kde jsou pravidelně ověřovány výsledky korozní odolnosti.

 

lightbox lightbox
lightbox

 

 

ELOXOVÁNÍ V KYSELINĚ CHROMOVÉ

  • Tato povrchová úprava zaručuje korozní odolnost dílů v kombinaci s vynikajícími adhezními vlastnostmi takto ošetřeného povrchu pro aplikaci nátěrového systému nebo pro lepení.
  • Možnost zátahu v horké vodě.
  • Využitelný vnitřní rozměr van: délka 3400 x hloubka 1400 x šířka 700 mm.

 

lightbox

 

 

ZKOUŠKY KOROZNÍ ODOLNOSTI


Provádění zkoušek korozní odolnosti v solné komoře Ascott.


lightbox