Výrobní kooperace > Výrobní a technologické možnosti > Měření
Výrobní kooperace

>> Měření

Měření na třísouřadnicovém měřícím stroji s vysokou přesností

DEA GLOBAL Silver – TesaStar-m/LSP-X1h – PCD CAD++

 

 

Pracovní prostor – délka 3300 mm, šířka 1500 mm, výška 1400 mm.

 

lightbox  lightbox