Novinky a aktuality > Certifikace L410 UVP-E20 s novou pohonnou jednotkou
Novinky a aktuality

>> Certifikace L410 UVP-E20 s novou pohonnou jednotkou

 

Koncem dubna 2013 byla ukončena certifikace zástavby nové pohonné jednotky, pozůstávající z motoru GE H80-200 a vrtule AV-725, do letounu  L 410 UVP-E20. Nová pohonná jednotka v sériové výrobě nahradí dosavadní pohonnou jednotku s původními motory GE M601-E od téhož výrobce, společnosti GE Aviation Czech s.r.o. a vrtulemi V-510 od společnosti AVIA Propeller, s.r.o.

 

Nová pohonná jednotkaU nového motoru došlo ke zvýšení vzletového výkonu ze 750 SHP na 800 SHP, přičemž došlo zejména ke zvýšení termodynamického výkonu, což přináší zvýšenou užitnou hodnotu, pro provozovatele provozující naše letouny na letištích s vysokou nadmořskou výškou, vysokými atmosférickými teplotami a na letištích s krátkou vzletovou a přistávací dráhou. Důležité je zmínit, že zlepšení parametrů motoru bylo zajištěno při zachování původních rozměrů a hmotnosti motoru GE M601-E.

 

Vrtule AV-725 je modernizovanou variantou stávající vrtule V-510 avyznačuje se vyšší účinnosti a nižší hmotností. Výrobcem těchto vrtulí a modernizovaného vrtulového regulátoru je společnost AVIA Propeller, s.r.o.

 

Remotorizovaný letoun bude mít vyšší cestovní rychlost dosahující 405 km/h, delší dolet až 1 520 km a nižší spotřebu paliva asi o 5%. Významným faktorem ovlivňujícím provozní náklady je prodloužená doba mezi jednotlivými generálními opravami motoru z původních 3 000 letových hodin na 3 600 hodin. Letoun má kratší délku vzletu a díky zlepšeným výkonům bude umožněn provoz letounu v teritoriích, kde to dříve nebylo možné.

 

Certifikát byl udělen Evropskou agenturou pro bezpečnost civilního letectví (EASA) na základě úspěšně absolvovaného certifikačního procesu, který byl velmi náročný a vyžadoval provedení rozsáhlých analýz, výpočtů, pozemních a letových zkoušek. Letové zkoušky probíhaly v průběhu celého minulého roku. Byly realizovány zkoušky zaměřené především na ověření parametrů pohonné jednotky, letových vlastností a výkonů za standardních atmosférických podmínek a také za extrémně vysokých okolních teplot blížících se k +50°C. Výkony motoru a letounu v extrémně vysokých teplotách byly testovány ve Spojených Arabských Emirátech. Zkoušky potvrdily očekávání lepších výkonů letounu včetně výkonů v podmínkách vysokých atmosférických teplot.

 

Jednou z posledních zkoušek, která proběhla koncem minulého roku na kunovickém letišti, byly letové testy měření vnějšího hluku dle předpisu CS-36, jejichž úkolem bylo prokázat, že letoun neobtěžuje okolí letiště nadměrným hlukem. Výsledkem těchto zkoušek bylo prokázání plnění požadavků předpisu CS-36 a to s rezervou. Závěrečnou etapou bylo provedení ověřovacích letů ÚCL, které se uskutečnily 26. ledna 2013 na letišti v Kunovicích, v průběhu kterých byly ověřovány vybrané výkony a vlastnosti letounu pilotem ÚCL.

 

První vzlet s novou pohonnou jednotkouJen pro připomenutí, první vzlet prototypu, který zahájil etapu výše uvedených letových certifikačních zkoušek, se uskutečnil 16.11. 2011 na firemním letišti v Kunovicích. Schválením zástavby nové pohonné jednotky byly vytvořeny podmínky pro širší uplatnění letounu L-410 UVP-E20 v regionální letecké dopravě v celosvětovém měřítku.

 

 

Podívejte se také na video, kde byl prototyp s novou pohonnou jednotkou představen médiím a zaměstnancům GE Aviation Czech na letišti v Praze Letňanech.