Kariéra

>> Kariéra

Jako tradiční a významný zaměstnavatel regionu si uvědomujeme naši morální a sociální odpovědnost k zaměstnancům i veřejnosti.

 

Při výběru zaměstnanců klademe důraz na profesionalitu a etické hodnoty, usilujeme o vytváření efektivních a sourodých pracovních týmů, využíváme plánů rozvojových aktivit a hodnocení zaměstnanců ke zvyšování jejich potenciálu a zlepšování bezpečnosti a kvality práce.

 

Své zaměstnance podporujeme v jejich profesním růstu a to zejména motivačními pobídkami, které umožňují rozvoj zaměstnanců i společnosti za dodržení všech bezpečnostních hledisek.

 

Komunikujeme se zaměstnanci tak, aby docházelo k předávání potřebných informací v obou směrech.

 

V rámci péče o zaměstnance nabízíme řadu zaměstnaneckých benefitů.

 


V SOUČASNÉ DOBĚ HLEDÁME VHODNÉ KANDIDÁTY NA NÁSLEDUJÍCÍ PRACOVNÍ POZICE:

 

Technicko-hospodářské pozice:

 
 

Dělnické pozice: 

 

 

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zasílejte, prosím, Vaše žádosti obsahující motivační dopis a strukturovaný životopis na adresu: Aircraft Industries, a.s., personální oddělení, Na Záhonech 1177, 686 04 Kunovice anebo e-mailem na: personalni@let.cz