Exkurze

>> Exkurze

Exkurze výrobními prostory společnosti

 

Obecné informace:


  • Délka exkurze: cca 1 - 2 hodiny dle zájmu účastníků
  • Program exkurze: prohlídka výrobních prostor zahrnuje úseky: obrobna, nýtované sestavy, lakovna, zalétávací oddělení, montáž případně další
  • Podmínka účasti: nejpozději 1 den před návštěvou společnosti Aircraft Industries je zájemce o exkurzi povinnen poslat jmenný seznam všech účastníků na email: marketing@let.cz
  • Bezpečnostní opatření: při prohlídce ve výrobních prostorách je zakázáno pořizování fotografií i jakýchkoliv audiovizuálních záznamů. 

 

Na exkurzi výrobními prostory naší společnosti se mohou přihlásit jak individuální zájemci tak organizované skupiny:

 

REGISTRACE JEDNOTLIVCŮ                  REGISTRACE SKUPIN