O společnosti > Kdo jsme a náš závod > Kalírna
O společnosti

>> Kalírna

V kalírně probíhá tepelné zpracování, kde se hliníkové dílce zahřejí na 495 stupňů, a poté ochladí ve vodě. Ocelové dílce se kalí při teplotě až 900 stupňů. Následně probíhá jejich tváření. Kalením získává materiál lepší mechanické a fyzikální vlastnosti a optimální tvrdost. Veškeré procesy jsou řízeny počítačem, jenž zajišťuje monitoring procesu včetně záznamu a archivace dat.

 

lightbox    lightbox

 

V kalírně se provádí tepelné zpracování ocelí a hliníkových slitin. Zušlechťování ocelí v komorových pecích o rozměrech 1200 x 600 x 450 mm a 900 x 590 x 450 mm pro kalení, popouštění v šachtových pecích s umělou cirkulací vzduchu o rozměrech (průměr) 700 x 1500 mm nebo (průměr) 500 x 800 mm.

 

Kalení (ochlazení po austenitizaci) se provádí buď do oleje, nebo do vody o teplotě 20 °C – 70 °C. Maximální teplota ohřevu je 960 °C, termogram průběhu režimu je průběžně zaznamenán do počítače s možností vizualizace v PC nebo tisku.

 

lightbox   lightbox

 

Tepelné zpracování hliníkových slitin se provádí buď v solné lázni o rozměrech 6100 x 700 x 2100 mm pro rozpouštěcí žíhání s maximální teplotou až 530 °C nebo šachtových pecích s umělou cirkulací vzduchu o rozměrech (průměr/hloubka) 1500 x 1500 mm nebo 500 x 800 mm. Umělé stárnutí v šachtových pecích nebo vytvrzovací peci o rozměrech 3000 x 1900 x 1400 mm do maximální teploty 200 °C.

 

V rámci výrobních kooperací jsme schopni v oblasti kalení nabídnout tyto činnosti.