O společnosti > Kdo jsme a náš závod > NDT pracoviště
O společnosti

>> NDT pracoviště

Kapilární defektoskopie je nedestruktivní metoda používaná pro detekci povrchových otevřených trhlin a necelistvostí nejrůznějších tvarů a velikostí v hliníkových obrobcích. Přítomnost případné trhliny v diagnostikovaném dílci lze při použití vhodné detekční kapaliny, tzv. penetrantu, velmi dobře identifikovat. Penetrant pronikne po nanesení na povrch dílce do trhliny. Po očištění povrchu dílce od přebytečného penetrantu a aplikací vývojky penetrant zpětně vzlíná k povrchu. Prostřednictvím obsaženého barviva se výsledně indikují detekované vady.

 

lightbox       lightbox