Novinky a aktuality > Vyhlášení 3. ročníku výtvarné soutěže pro děti zaměstnanců AI
Novinky a aktuality

>> Vyhlášení 3. ročníku výtvarné soutěže pro děti zaměstnanců AI

Naše společnost se rozhodla navázat na milou tradici a uspořádat v pořadí již 3. ročník mezi dětmi tak oblíbené soutěže o nejkrásnější a nejzajímavější práci na téma:


  • „Naše Čtyřistadesítka“
  • „Tady pracuje moje maminka, tatínek,….“

Do soutěže se mohou zapojit děti ve třech věkových kategoriích (viz Pravidla soutěže), jejichž rodiče či nejbližší příbuzní jsou zaměstnanci Aircraft Industries, a.s. Soutěžní práce mohou být odevzdány buď osobně na oddělení Marketingu (budova A73), nebo předány na bráně podniku či doručeny do AI poštou, nejpozději však do 31. května 2016.

lightbox

 

Výsledky soutěže budou zveřejněny počátkem měsíce června a na vítěze čekají drobné věcné odměny. Přihlášené soutěžní práce budou následně vystaveny ve veřejných prostorách AI. Rovněž každý účastník, který přihlásí své dílko, získá možnost v rámci exkurze prohlédnout si výrobní prostory AI.

 

 

Pravidla soutěže:

  1. Soutěž je určena pro děti ve věkových kategoriích do 6 let, 7 – 11 let, 12 – 15 let.
  2. Soutěže se mohou účastnit pouze děti, jejichž rodiče či blízcí příbuzní jsou zaměstnanci AI.
  3. Přihlášku do soutěže společně s výtvarnou prací odevzdejte do 31. května 2016 na recepci vrátnice AI, nebo osobně na odd. Marketingu (budova A73), popř. zasílejte na adresu AI poštou.
  4. Výtvarná práce musí být opatřena jménem dítěte.
  5. Výtvarné práce mohou být vytvořené různou technikou (na čtvrtku formátu A4 i A3).
  6. Výtvarné práce přihlášené do soutěže se nevrací.
  7. Výtvarné práce budou posuzovány v jednotlivých věkových kategoriích a tématech.

 

Přihláška do soutěže ke stažení zde.