Novinky a aktuality > Naše společnost hostila účastníky Technického jarmarku
Novinky a aktuality

>> Naše společnost hostila účastníky Technického jarmarku

Dne 3.11. 2017 proběhl v Aircraft Industries 2. ročník Technického jarmarku, který pořádá již tradičně Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, a to ve spolupráci s partnerskými výrobními podniky. Pomocí této akce se snaží představit žákům, jejich učitelům i široké veřejnosti možnosti technického vzdělání v našem regionu, a to v přímé návaznosti na pozdější uplatnění žáků právě ve vystudovaném oboru. Exkurze ve vybrané organizaci vždy názorně ukazuje zúčastněným dětem, jakým směrem se může ubírat volba jejich budoucího povolání, ve které firmě mohou jednoho dne pracovat a jak jejich zvolená profese bude v praxi skutečně vypadat. Tato akce výrazně přispívá k rozšíření všeobecného přehledu dětí i jejich jasné představě o budoucím povolání.

Výrobní organizace se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, a tento deficit neustále narůstá. Hlavním cílem Technického jarmarku tedy je přiblížit žákům technické profese a seznámit žáky základních škol právě s možností studia vybraných oborů na středních školách v regionu. Na Technickém jarmarku v Aircraft Industries se prezentovaly tyto střední školy a učiliště: Střední škola letecká (Kunovice), Střední odborná škola a Gymnázium (Staré Město) a Střední odborné učiliště (Uherský Brod).

Celkem nás navštívilo 113 žáků 8. a 9. tříd základních škol z regionu. Exkurze a prezentace jednotlivých středních škol probíhala v několika etapách a celou akci propagovala televize Slovácko.

Věříme, že Technický jarmark je jeden z dobrých způsobů, jak přiblížit žákům základních škol a jejich rodičům firemní praxi a přispět ke správnému rozhodnutí o volbě budoucího povolání.

 

lightbox  lightbox

 

lightbox  lightbox

 

K dispozici je krátké video z akce.