Společenská odpovědnost

>> Společenská odpovědnost

V rámci dodržování zásad společenské odpovědnosti firem usilujeme o začlenění principů CSR (Corporate Social Responsibility) do strategie naší společnosti a proto při realizaci firemních cílů neopomíjíme sociální a enviromentální hlediska.

 

Důkazem tohoto snažení je i ocenění v soutěži ODPOVĚDNÁ FIRMA ROKU 2011 Zlínského kraje, kde byl v rámci našich podnikatelských aktivit ohodnocen společensko-odpovědný přístup. Porotu jsme zaujali jednak tím, že zaměstnáváme více než 850 pracovníků, a jednak tím, že pečujeme o své zaměstnance a odpovědně přístupujeme k ochraně životního prostředí.   

 

Podporujeme různé charitativní a dobročinné organizace, ale i sportovní klub pro mládež a jiné instituce. Rovněž realizujeme akce pro podporu vzdělanosti v regionu.

                            

lightbox

 

Naše mateřská společnost UGMK slouží jako model společensky odpovědné společnosti, neboť přispěla přibližně jednu miliardu dolarů na řadu zavedených sociálních a charitativních programů, poskytováných v devatenácti městech.

 

Léto 2016

3. ročník výtvarné soutěže pro děti zaměstnanců AI

 

Dne 10. 6. 2016 proběhlo ve společnosti Aircraft Industries, a.s. slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže o nejkrásnější a nejzajímavější výtvarnou práci na téma: „Naše čtyřistadesítka“ a „Tady pracuje můj/moje …“ určené pro děti zaměstnanců AI.


lightbox 

Děkujeme tímto všem dětem za účast v pořadí již 3. ročníku této soutěže a jejich rodičům, že své děti povzbudili k výtvarnému ztvárnění naší L 410!

 

lightbox     lightbox

 

lightbox     lightbox 

 

lightbox     lightbox

 

lightbox     lightbox

 

lightbox     lightbox

 lightbox    lightbox

 

lightbox     lightbox

 

lightbox     lightbox

 

lightbox

  

  

Léto 2015

Podporujeme Slet československých letadel 2015

 

I v letošním roce se naše společnost Aircraft Industries, a.s. rozhodla podpořit svou přítomností druhý ročník Sletu československých letadel 2015, který se uskuteční dne 20. června 2015 ve Vysokém Mýtě. Slet československých letadel probíhá každoročně na jiném letišti, ale vždy se stejným odhodláním, přátelským prostředím a postupně rozšiřujícím se počtem letounů. Je určen pro letadla vyrobená v ČSR od roku 1950, která mají jedno společné, dlouhou tradici a kvalitu, kterou dodnes potvrzují v aktivním leteckém provozu. Mezi ně se samozřejmě řadí i naše L 410. Akce je neveřejná, určená pouze registrovaným účastníkům s potřebnou kvalifikací. Slet československých letadel je založen na úctě a důvěře k těmto báječným létajícím strojům.lightboxZima 2014

Aircraft Industries podpořila provoz sociálního automobilu pro handicapované v Kunovicích

 

Dne 18. 12. 2014 ve 14:00 hodin proběhlo na nádvoří Panského Dvora v Kunovicích slavnostní předání sociálního automobilu Dacia Dokker pro Domov Na Bělince – sociální zařízení v Kunovicích, které pečuje o osoby se zdravotním postižením. Auto bude denně v terénu  pro potřeby klientů se zdravotním postižením sloužit k odvozu k lékaři, k přepravě do školy, na ozdravné pobyty a k zajištění dalších služeb, souvisejících s péčí o postižené klienty. Sociální automobil od agentury Kompakt, která tento charitativní projekt realizovala, převzal ředitel zařízení Na Bělince, Ing. Pavel Hašek. Agentura Kompakt pomáhá různým subjektům, které se starají o handicapované, nemocné, seniory apod. Jedná se například o dětské stacionáře, speciální školy, charity a jejich pečovatelské služby. Předání výše zmíněného automobilu proběhlo za účasti zástupců sponzorských společností i za účasti představitelů Města Kunovice, za které se svým projevem vystoupil místostarosta Ing. Pavel Vardan. Společnost Aircraft Industries, a.s. považuje za velmi důležité podporovat subjekty v regionu a podílet se na zkvalitnění životní úrovně spoluobčanů ve městě, kde má své sídlo, proto také neváhala se do tohoto užitečného sociálního projektu zapojit.

  


 
lightbox lightbox 

 

 

Aircraft Industries podpořila 10. ročník benefičního koncertu pro Korunku Luhačovice


Naše společnost Aircraft Industries, a.s. podpořila reklamními předměty 10. ročník benefičního koncertu pro neziskovou organizaci Korunka Luhačovice, která pomáhá rodinám handicapovaných a nemocných dětí. Benefiční koncert se uskutečnil dne 6. prosince v kulturním domě Elektra Luhačovice. Letošní ročník moderoval dlouholetý podporovatel této organizace Petr Rychlý. V průběhu večera zazpívali Hana Křížková, Tereza Krestová, Laďa Kerndl, Kristýnka Odložilová a Marek Ztracený. Svým osobitým humorem pobavil hosty Ruda z Ostravy s Vaškem Tobrmanem a také Josef Alois Náhlovský.

 

 

lightbox lightbox

   


Podzim 2014

Naše společnost podpořila další aktivity v rámci projektu 2014 Year of Czech Culture in India


V rámci projektu 2014 Year of Czech Culture, který se naše společnost Aircraft Industries, a.s. rozhodla podpořit, proběhly v období podzimu další aktivity. Dne 8. 9. 2014 byla slavnostně zahájena výstava „České hrady“ za přítomnosti guvernéra svazového státu Západní Bengálsko p. Keshari Nath Tripathi/ho, velvyslance ČR M. Staška, honorárního konzula Utsava Parekha a ředitele Archeologického ústavu Indie.

Následně proběhla ve dnech 9. - 13. 10. 2014 návštěva delegace architektů z Indie, dále zástupců VUT v Brně a autorů výstavy „Brno-město s duchem Bauhausu“, sestávající z významného historika architektury Fakulty architektury VUT v Brně.

Další podpořenou aktivitou v rámci programu byl i 12. ročník filmového festivalu „Little Europe Film Festival“, který prezentuje evropskou filmovou tvorbu studentům slovanských a ugro-finských jazyků na Dillíské univerzitě. Každoročně je festival zahajován projevem velvyslance ČR - panem M. Staškem, doprovodným kulturním programem a promítáním českého filmu.

Poslední z aktivit bylo vystoupení hudební skupiny Kvintesence Quartet, která představila indickému publiku originální fusion klasiky, jazzu a world music. Smyčcové kvarteto patří k nejnovějším objevům na české hudební scéně, které sklidilo bez překvapení ovace i během svých vystoupení v Dillí, Kalkatě a Mumbaji.


 

lightbox lightbox

 


Léto 2014     

Podporujeme Slet československých letadel

 

V mnoha aeroklubech po celé ČR i v soukromých hangárech se nachází zlaté dědictví československého leteckého průmyslu. Značky jako jsou Aero, Avia, Let, či Zlín proslavily naši zemi po celém světě a do dnes zůstávají jejich jména v povědomí většiny pilotů. Nezapomínáme na tento významný kus naší historie. A rádi bychom tímto vzdali poctu výrobcům a konstruktérům těchto skvělých letadel různých značek. Všechny mají jedno společné, dlouhou tradici a kvalitu, kterou dodnes potvrzují stroje v aktivním leteckém provozu.

A proto lidé, kteří zasvětili svůj život těmto krásným a výjimečným strojům, slaví svůj svátek na Sletu československých letadel, pro letošní rok v Táboře ve dnech 27. - 29. 6. 2014.

 

  

lightbox lightbox

 

 

Jaro 2014

Stali jsme se partnerem projektu Cena Salvatora 2013

 

Naše společnost se v pátek 25. dubna na akci Den Salvatora v Otrokovicích prezentovala místní veřejnosti se svým firemním stánkem, kde si návštěvníci měli možnost prohlédnout modely našich letounů, nahlédnout do propagačních materiálů a koupit marketingové firemní předměty. Tato akce byla součástí projektu Cena Salvatora 2013, který naše firma podpořila i finančně a který již po jedenácté oceňuje mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví, majetku a bezpečnosti obyvatel v našem kraji. Ocenění se uděluje jak členům Integrovaného záchranného systému, tak běžným občanům i právnickým osobám ve Zlínském kraji. Ve středu 19. března se uskutečnil slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků, kde se naše společnost rovněž prezentovala účastníkům večera.

 

 

lightbox lightbox

 

 

Podpořili jsme onkologicky nemocné děti na Uherskohradišťsku

 

Ku příležitosti konání Velikonočního benefičního koncertu pro onkologicky nemocné děti z Uherskohradišťska, podpořila naše společnost nákup diagnostických přístrojů pro tyto malé pacienty. Koncert, na kterém se prezentovala i Aircraft Industries, a.s., pořádal Nadační fond dětské onkologie KRTEK v pátek 18. dubna v kině Hvězda v Uherském Hradišti.

 

 

Naše společnost podpořila projekt 2014 Year of Czech Culture in India

 

Naše společnost se ve zmíněném teritoriu snaží o rozvíjení a upevňování našich obchodních vztahů, proto jsme se rozhodli podpořit projekt 2014 Year of Czech Culture. Zviditelnění naší společnosti v dané oblasti může přispět ke zvýšení budoucích dodávek letounů právě do Indie. Projekt s názvem 2014 Year of Czech Culture in India, šíří bohatý kulturní obraz o České republice se zaměřením na business sféru, diplomatické kruhy, ale i širokou veřejnost a univerzitní komunitu. V rámci projektu proběhla výstava "Brno město s duchem Bauhausu" a studentské soutěžní symposium "Spectropia - 2014", kterého se zúčastnilo na 1500 studentů a profesorů architektury a designu. Výstava získává s každým uvedením v Indii nové fanoušky. Již třetí kulturní akcí, která se v rámci projektu uskutečnila, byl "Festival české kuchyně". Na festivalu se prezentovaly české kulinářské speciality, dále české sklo, české obrazy a české a moravské národní kroje.

 

 

lightbox lightbox

 

 

Sportovní střelecký klub Kunovice

 

V sobotu 29. března 2014 se mladí střelci sportovního střeleckého klubu SBTS Aircraft Kunovice a členové střeleckého kroužku při ZŠ Červená cesta v Kunovicích zúčastnili Mistrovství České republiky Svazu branně technických sportů v disciplíně Optická střelba - laserová puška. Soutěžila tříčlenná družstva ve věkových kategoriích mladší žáci do 12 let, starší žáci, dorost a junioři. Soutěžilo se na deset metrů čtyř kolově a nejhorší výkon se škrtal. Každý střelec musel "rozsvítit" laserovou puškou 5 terčů. Mladší žáci stříleli "pouze v leže" na terče o průměru 35 mm. Jednotliví členové starších kategorií stříleli v polohách "ve stoje" a "vkleče" na terč o průměru 35 mm a soutěžící "vleže" na terč o průměru 11 mm. Nejlepší výsledek měli naši mladší žáci, kteří obhájili titul z loňského roku a dosáhli 803,82 setin bodu.

 

 

lightbox lightbox

 

 

Zima 2013

Sportovní střelecký klub Kunovice

 

I v zimním období si Sportovní střelecký klub SBTS Aircraft Kunovice, který je podporovaný naší společností Aircraft Industries, a.s., připravil pro děti soutěže ve střelbě. Pro děti, které nastoupily do klubu v říjnu letošního roku, uspořádal střeleckou soutěž s názvem "Mikulášský paprsek". Celkem se do soutěže zapojilo 12 dětí, které soutěžily v disciplínách – střelba laserovou puškou a střelba vleže. Protože se jednalo o jejich vůbec první střeleckou soutěž, byly oceněny všechny děti Mikulášským balíčkem.

Děti, které střílí déle jak rok, soutěžily v sobotu 7. prosince 2013 v soutěži Mikulášská diabolka společně s kategorií dospělých. Celkem se zúčastnilo 20 soutěžících, kteří stříleli vzduchovou puškou vleže na 10m. Výhercům gratulujeme.

 

 

lightbox lightbox

 

 

Podzim 2013

Sportovní střelecký klub Kunovice


I v roce 2013 naše společnost Aircraft Industries, a.s. podpořila aktivity Sportovního střeleckého klubu SBTS Aircraft Kunovice. Klub se díky naší podpoře účastnil ve dnech 4. a 5. října 2013 Mezinárodního mistrovství Svazu branně technických sportů České republiky v Prudké u Doubravníku na Tišnovsku.

Následně v pátek 11. října klub spolu se ZŠ Červená cesta pořádaly Mezinárodní branný závod pro žáky základních škol. Závod probíhal na čtyřech stanovištích: střelba z laserové pušky, hadí stezka, příkop – lávka, první pomoc a přenos raněného. Soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev. Touto soutěží se Sportovní střelecký klub  Aircraft Kunovice a členové střeleckého kroužku při ZŠ Červená cesta rozloučili s úspěšným rokem 2013.

Naše společnost Aircraft Industries i ZŠ Červená cesta by rády poděkovaly panu Jiřímu Juráskovi za celoroční úspěšnou práci s dětmi v střeleckém kroužku.

 

 

lightbox lightbox

 

 

Léto 2013

Podpořili jsme občanské sdružení „MOST OLOMOUC“

 

I v roce 2013 podpořila naše společnost občanské sdružení „MOST OLOMOUC“. Jednalo se o Český pohár atletiky vozíčkářů, který se uskutečnil dne 14. 9. 2013 v areálu stadionu TJ Lokomotivy Olomouc, dále o Rehabilitační tábor pro mentálně postižené, pořádaný v termínu od 7. – 17. 8. 2013 v rekreačním středisku Vysoké pole u Dětřichova a Mistrovství ČR vozíčkářů – CZECH OPEN 2013, které se konalo 21. – 24. 8. 2013 v areálu stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Občanské sdružení MOST Olomouc působí na celém území ČR a jedním z hlavních jeho cílů je poradenství, diagnostika a pořádání kulturních a sportovních akcí ve prospěch dětí, mládeže a dospělých včetně handicapovaných. Smyslem je integrace těchto lidí do společnosti a zvyšování jejich fyzické a duševní zdatnosti.

 

 

lightbox lightbox

 

 

Podporujeme vzdělanost v regionu

 

V úterý 4. června 2013 se naše společnost ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zúčastnila akce „Jarmark vědy, umění a vzdělávání“, která probíhala prakticky celý den na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Akce byla zaměřena na podporu technické vzdělanosti v regionu a jejím hlavním cílem bylo vzbudit zájem žáků, studentů a širší veřejnosti o technické obory jako takové. Na akci se prezentovaly místní firmy a instituce, které v těchto oborech působí, aby svou činnost v technické oblasti účastníkům akce více přiblížily a ukázaly konkrétní výsledky a smysl svých aktivit.

Akci podpořila RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D., MBA ředitelka Ústavu logistiky a proděkanka pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání z Fakulty logistiky a krizového řízení z UTB ve Zlíně. Osobně se na akci podílel rovněž pan JUDr. Jaromír Maňásek FLKŘ. Oběma patří velké poděkování.

 

 

lightbox lightbox

 


Zima 2012

Oblastní charita Uherské Hradiště

Centrum denních služeb pro seniory, které spadá pod Oblastní charitu Uherské Hradiště, požádalo naši společnost o podporu výtvarné soutěže „Život se seniorem“, na kterou jsme věnovali několik propagačních předmětů.  Soutěž je realizována ve spolupráci se základními a středními školami a také ve spolupráci s dětským domovem v Uherském Hradišti. Mládež bude kreslit obrázky na téma „Život se seniorem“. Smyslem výtvarné soutěže je propojení mezigeneračních vztahů s cílem přimět místní mládež zamyslet se nad postavením dnešních seniorů ve společnosti a vzbudit u mladých lidí ke starší generaci úctu, pochopení, navázat intenzivnější komunikaci a upevnit vzájemné vztahy. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 7. 12. 2012 ve společenském sále Orlovny v Uherském Hradišti.

 

 

lightbox lightboxLéto 2012

Sportovní střelecký klub Kunovice

Díky přízni a finančnímu daru naší firmy mohl v roce 2012 Sportovní střelecký klub Aircraft Industries Svazu branně technických sportů Kunovice (SSK Aircraft Industries SBTS Kunovice) završit republikové soutěže velmi úspěšně.
Klub se zúčastnil např. Mistrovství ČR ve Střeleckém víceboji mládeže Svazu branně technických sportů ČR v Moravské Třebové, který se konal 2. a 3. června 2012.
Mladí střelci sportovního střeleckého kroužku při ZŠ Červená cesta v Kunovicích soutěžili ve střeleckém víceboji ze vzduchových zbraní. Soutěže se zúčastnilo celkem 31 družstev ve čtyřech věkových kategoriích od mladších žáků až po juniory.
Dále byli mladí střelci ze střeleckého kroužku při ZŠ Červená cesta v Kunovicích pozváni na 36. ročník střelecké soutěže „Střelecký týden 2012" v družebním střeleckém klubu Hegelsberg – Vellmar u Hessenského města Kassel, který proběhl 15. - 23. září. V průběhu střeleckého týdne v puškových disciplínách soutěžilo 130 střelců a v pistolových disciplínách 85 soutěžících od 10 let až do 78 let. Děti střílely na terčové střelecké zařízení, které se využívá na mezinárodních a olympijských soutěžích, proto pro ně tato zkušenost byla velkým přínosem.
Sportovní střelecký klub byl založen v roce 1993. Aktivitu zaměřil především na střelecké soutěže olympijských disciplín a práci s mládeží ze ZŠ Kunovice a ZŠ Uherské Hradiště - východ. K dnešnímu dni je ve střeleckém kroužku 11 aktivních dětí, v klubu je 6 dospělých a 7 mladých členů.

 

 

lightbox lightboxLéto 2012

Občanské sdružení „MOST OLOMOUC“


Občanské sdružení MOST Olomouc působí na celém území ČR a jedním z hlavních jeho cílů je poradenství, diagnostika a pořádání kulturních a sportovních akcí ve prospěch dětí, mládeže a dospělých včetně handicapovaných. Smyslem je integrace těchto lidí do společnosti a zvyšování jejich fyzické a duševní zdatnosti. Naše společnost podpořila v roce 2012 některé z aktivit tohoto sdružení: Mistrovství ČR vozíčkářů – CZECH OPEN 2012, které se konalo 6. – 8. 7. 2012 v areálu stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Soutěžící se utkali v disciplínách hod kuželkou, oštěpem, diskem, skokem do dálky a vrhem koulí za účasti 12států. Druhou akcí je Mistrovství světa tělesně postižených do 23. let, které proběhlo 17. – 21. 7. 2012 na stejném místě a soutěžilo se navíc v disciplíně hod diskem, jízda na vozíku a běh za účasti 14 zemí.

 

 

lightbox lightbox
lightbox lightboxRok 2011

Kulturní akce Města Kunovice

Aircraft Industries podporuje aktivity pořádané Městem Kunovice, které je zastoupeno starostkou paní Mgr. Majíčkovou. V roce 2011 jsme podpořili následující kulturní akce: Fašank, Jízda králů, Den dětí, Kunovské léto, Odlétáme na prázdniny, Škola lidových tanců, Hody s právem, Adventní koncert a Ples města.

 

 

lightbox

lightbox

lightbox lightbox
lightbox lightbox