Vzdělávací dotační programy

>> Vzdělávací dotační programy

 

PROJEKTY PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

Investice do vzdělávání zaměstnanců a rozvoj lidských zdrojů patří k základním nástrojům personální strategie naší společnosti, proto je v této oblasti realizována řada projektů:

 

 

 

 Projekt "Další krok k úspěšnému vzdělávání zaměstnanců AI"

 

1. května 2013 byl zahájen nový dotační projekt, který podporuje vzdělávání zaměstnanců a prohlubuje jejich kvalifikaci. V rámci projektu bude realizována řada školení a to oblastech: štíhlá výroba, metoda 5S, vizuální management a TPM. Kurzy budou probíhat do dubna 2015 a bude v nich proškoleno 332 zaměstnanců a to jak externími, tak interními lektory. Také tento projekt, který je podpořen z prostředků operačního programu OP LZZ (prioritní osa 1 - Adaptabilita), posílí konkurenceschopnost naší společnosti.

 

Podrobnější informace o projektu zde.

 

Další krok k úspěšnému vzdělávání zaměstnanců Aircraft Industries - více informaci naleznete zde

 

 

 

Projekt Školení je šance

 

Úspěšně jsme realizovali projekt KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ – MOTIVACE K ROZVOJI KOMPETENCÍ V AIRCRAFT INDUSTRIES, a. s., na jehož realizaci jsme získali dotaci z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu bylo zvýšení odborných dovedností a obecných způsobilostí personálu. Projekt jsme úspěšně ukončili 31. 8. 2012.

 

 

Podrobnější informace o projektu ke stažení zde.

 

 

 

 

Projekt Školicí středisko

 

Na projekt VYBUDOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH KAPACIT SPOLEČNOSTI AIRCRAFT INDUSTRIES, a.s., jsme rovněž získali finanční podporu z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace – Školicí střediska. V srpnu 2011 jsme úspěšně dokončili rekonstrukci budovy, ve které nyní probíhají důležitá setkání a vzdělávací aktivity společnosti.