Dotazník spokojenosti zákazníka

Vážení zákazníci, jelikož usilujeme o poskytování služeb vysoké kvality, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který je pro nás zpětnou vazbou a pomůže nám zlepšit kvalitu našich služeb. Získané informace budou použity pouze pro interní potřeby společnosti.

ATS METEO HANDLING JINÉ

Poprvé 1-3x za půl roku 1-5x za měsíc Víc než 5x za měsíc
Ohodnoťte prosím jednotlivé faktory. Pro své hodnocení použijte stupnici od 1 do 5. 1= velmi spokojen, 5= nespokojen. v případě, že daný faktor nelze z Vaší strany hodnotit použijte hodnocení 0.
1 2 3 4 5 0
Způsob a úroveň komunikace personálu LKKU
Rychlost reakce na poptávku služeb
Dostupnost informací o službách
Srozumitelnost a kvalita komunikace s dispečery (ATCo/AFIS)
Kvalita poskytnuté služby řízení za letu, při přistání a pojížděni
Podávání přesných a úplných informací posádce
Včasnost poskytování potřebných informací posádce letounu
Odborná a profesionální stránka pracovníků
Ceník služeb vzhledem k jakosti služby zákazníka
Fakturace a platební podmínky
Profesionalita a pohotovost při vzniku a řešení nenadálých situací
Řešení připomínek, problémů, popř. stížnosti nebo reklamace
Jak hodnotíte Vaši celkovou spokojenost s poskytnutými službami