PROJEKTY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ


Projekt CZ.31.2.0/0.0/0.0/22_014/0005842 Zvýšení digitální úrovně Aircraft Industries, a.s.

Hlavní cíl: Realizací projektu DIGI-AI dojde k významnému zvýšení digitální úrovně ve společnosti Aircraft Industries, a.s., prostřednictvím nákupu a zavádění pokročilých nevýrobních digitálních technologií, které pomohou zajistit zásadní rozšíření kapacity stávající provozovny a vytvoří funkční propojený celek umožňující efektivnější řízení a chod firmy.

Na projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vlastník komponenty 1.5 Digitální transformace podniků Národního plánu obnovy na základě žádosti o poskytnutí dotace Aircraft Industries, a.s. přijaté dne 31.10.2022 v rámci Výzvy Digitální podnik – Výzva I. rozhodnutím dle ust. § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EU Logo
Narodni plan obnovy