STUDENTI A ABSOLVENTI


Studentům nabízíme praxe, stáže a spolupráce na rozvojových projektech. Ozvěte se nám a najdeme společnou cestu!Pro školy realizujeme také exkurze výrobními prostory. Pro více informací kontaktujte oddělení marketingu: marketing@let.cz


Délka exkurze: 1-2 hodiny

Počet účastníků: minimální počet pro konání exkurze je 15 účastníků

Program exkurze: prohlídka výrobních prostor zahrnuje úseky: obrobna, nýtované sestavy, lakovna, zalétávací oddělení, montáž a další

Bezpečnostní opatření: při prohlídce ve výrobních prostorách je zakázáno pořizování fotografií i jakýchkoliv audiovizuálních záznamů