Mimořádné opatření vzhledem k epidemiologické situaci

Vážení obchodní partneři,

s účinností od 18. 3. 2021 až do odvolání platí při vstupu do areálu AI tato opatření:

Vyjma zaměstnanců společností, které mají sídlo nebo provozovnu v areálu AI, nebude umožněn vstup a vjezd osobám, které se neprokáží odpovídajícím dokladem a to:

Potvrzením, že osoba podstoupila v posledních 7 dnech RT-PCR test nebo POC antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 a jeho výsledek byl negativní.

Lékařským potvrzením, že osoba prodělala onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dní.

Certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Děkujeme za pochopení.