BEZPEČNOSTNÍ HLÁŠENÍ

Níže prosím popište událost, při které jste identifikovali možné bezpečnostní riziko nebo bezpečnostní hrozbu vyžadující náš přezkum. Vaše kontaktní údaje nemusíte vyplňovat, ale bez jejich vyplnění Vám nebudeme moci poskytnout zpětnou vazbu. Vaše kontaktní údaje jsou zpracovávány v tzv. anonymizovaném režimu. Přístup k Vašim údajům má pouze pověřený pracovník AI, který událost zpracovává.